Център за асистирана репродукция лого

Новини

Към 30.03.2020г.

апр. 21, 2020

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за първото тримесечие на 2020г. относно:
• Размер на средствата, изразходвани за периода – 3 623 262,59 лева.
• Прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто тримесечие, следващо отчетния период  – всички подадени заявления.
• Приети заявления за периода – 1347 бр. (1248 бр. за същия период на 2019г.).
• Издадени заповеди за периода – 1496 бр. (1137 бр. за същия период на 2019г.).
• Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...