Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за април-юни 2017

авг. 8, 2017

Уважаеми пациенти, съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2017г. до 30.06.2017г., които са в размер на 3 397 369 лева.


Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 5 460 031 лв.
През второто тримесечие на 2017г. са  приети 1109 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1045 заповеди и са стартирани 749 бр. процедури.

Общо за полугодието на тази година са връчени 1653 заповеди и са стартирани 1416 бр. процедури.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...