Център за асистирана репродукция лого

Новини

Съобщение

юли 28, 2016

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2016г. до 30.06.2016г., които са в размер на 3 458 771 лева.
Стартиралите процедури за второто тримесечие на 2016г. са 668 бр.
Прогнозният размер на средствата по чл.3, т.1 за третото тримесечие на 2016 година  е 3 300 000 лева.
Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че в периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г. броят на стартиралите процедури е 1426, като при 537 от тях е постигната клинична бременност  (38% успеваемост).
Броят на родените през първото полугодие на 2016г. деца е 408.
За полугодието са приети 2110 заявления и са връчени 1204 заповеди за организационно и финансово подпомагане.
Общата сума на изплатените средства по процедурите за полугодието е 6 157 869 лева.

За месец август 2016г. заповеди за организационно и финансово подпомагане ще получат заявителите с вх.№  до 30550 вкл.
Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...