Център за асистирана репродукция лого

Новини

Срок за започване на ин витро процедура

апр. 3, 2020

Уважаеми пациенти,
Във връзка със запитвания, касаещи срока за започване на ин витро процедура, в желанието си да Ви бъдем максимално полезни, Ви уведомявам за следното:

С грижа за пациентите с репродуктивни проблеми, в настоящата епидемична обстановка и при обявеното извънредно положение, Народното събрание на Р.България гласува и прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г. Параграф 19 от новия закон се отнася конкретно по въпросите, касаещи изтичащите заповеди: „§ 19. Заповедите за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция, издадени по реда на чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56, 95 и 103 от 2012 г., бр. 13 от 2014 г., бр. 4 и 73 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) продължават действието си по време на извънредното положение и 6 месеца след неговата отмяна.“.

Предвид действащата нормативна уредба няма причина заповед, изтичаща в периода на извънредно положение, да не остане в сила в посочения срок.

В случаите, когато процедурата за трансфер на свежи ембриони завърши без постигане на бременност или с аборт и по медицински причини не може да бъде извършена процедура за трансфер на размразени ембриони в така удължения срок, имате право да кандидатствате за допълнителното му удължаване съгласно чл. 39в, ал. 2 на ПОРДЦАР.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...