Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие 2017

апр. 21, 2017

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г., които са в размер на 3 142 602 лева. Завършените и платени процедури за първото тримесечие на 2017г. са 650 бр.
Oстатъчният размер на средствата – субсидия от държавния бюджет, e 8 857398 лв.
Приети са 951 броя заявления и са връчени 608 заповеди за финансово и организационно подпомагане.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...