Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие на 2022 год.

апр. 13, 2022

Уважаеми пациенти, в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за първо тримесечие на 2022г. относно:
Приети заявления за периода – 1361 бр. ; (1584 бр. за същия период на 2021г.)
Издадени заповеди за периода – 1266 бр. ; (1363 бр. за същия период на 2021г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Разходвани средства от бюджета за заплащане на процедури за първото тримесечие на 2022г. – 2 972 005, 34 лв.
Извършени са 2 планови и 1 периодична проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР. Не са установени нарушения.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...