Център за асистирана репродукция лого

Новини

Нов уебсайт на ЦАР

юли 25, 2014

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на „Център за асистирана репродукция“. Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията на интернет страницата бе наложителна поради желанието на потребителите й да се ориентират по-лесно в съдържанието и възможно най-бързо да достигнат до търсената информация. Информацията е актуализирана съгласно последните промени в ЦАР с Постановлението на МС от 10 февруари 2014 г. Водени от идеята по-бързо да Ви информираме за промяна в статуса на Вашето входящо заявление, сме направили значителни промени в организацията и структурата на базата данни. Търсенето в новия уебсайт е проектирано да бъде по ЕГН. Промяната е наложена с цел получаване на пълна информация за броя на предишните ин витро опити, което е невъзможно при търсене по входящ номер. В страницата за проверка на статуса ще публикуваме номерата на одобрените входящи заявления за предстоящо повикване за текущия месец и датата, до която данните са въведени в регистъра на интернет страницата. Поради прехвърлянето на информацията в новата база данни и цялостното ръчно проверяване са възможни временни неудобства (липсващи или грешни резултати) при проверка на статусите, за което молим да ни извините. Ако не успявате да проверите статуса си чрез въвеждане ЕГН (на жената, която е кандидатствала) и сте подали Заявление преди описаната дата, моля свържете се с Центъра на тел. 02-895 31 46 за подробна информация.
ЦАР работи безпроблемно и изплаща без забавяния регулярните си задължения към лечебните заведения. Комисията към ЦАР разглежда между 200 и 400 заявления месечно. Връчването на Заповеди за започване на процедури изцяло е съобразено с осигуреното годишно финансиране. Преференциалното разглеждане на заявления и връчване на заповеди напълно е съобразено с неотложни фактори, описани в Правилника за работа на ЦАР и съгласувано с всички членове на Комисията.

/Д-р Мария Георгиева – Директор на ЦАР/

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...